Filma24.com në Instagram!

One Night with the King (2006)

Biografi Dramë Histori

Në vitet biblike, një vajzë maskon origjinën e saj çifute kur mbreti persian Kserksi vjen për të kërkuar një nuse të re në mesin e nënshtetasve të tij. Dhe këtu fillon dhe historia e Hadasas, mbretëreshës çifute të perandorisë Perse.

Aktoret kryesor: John Noble,Luke Goss,Tiffany Dupont


123 min
Cilësia: HD