Filma24.com në Instagram!

The Grudge (2020)

Horror Mister

Një shtëpi është e mallkuar nga një fantazmë hakmarrëse që dënon ata që hyjnë në të, me një vdekje të dhunshme.

Aktoret kryesor: David Lawrence Brown,Junko Bailey,Tara Westwood


94 min
Cilësia: HD