Filma24.com në Instagram!

Red Letter Day (2019)

Mister Triller

Ndërkohë që janë akoma duke u sitemuar në jetesën e re në një lagje periferike, një nënë beqare me dy fëmijë adoleshentë merr letra të kuqe me udhëzime për të vrarë ose për tu vrarë.

Aktoret kryesor: Dawn Van de Schoot,Hailey Foss,Kaeleb Zain Gartner


76 min
Cilësia: HD