Filma24.com në Instagram!

Wild Tales (2014)

Dramë Komedi Triller

Gjashtë tregime të shkurtra që eksplorojnë ekstremitetet e sjelljes njerëzore që përfshijnë njerëzit në ankth.

Aktoret kryesor: Darío Grandinetti,María Marull,Mónica Villa


142 min
Cilësia: HD